Zasady przyjęcia

Statut Stowarzyszenia

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji, zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Posiedzenie zarządu 23 maj 2014 rok

Decyzja Zarządu dot. składek członkowskich oraz wpisowego, tj. składka roczna aktywnego członka SNP została wyznaczona na kwotę 180,00zł / rok; kwota wpisowego została wyznaczona na kwotę 150,00zł.