Partnerzy

15 V 2016
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Do głównych zadań Centrum należy: Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, zgodnie z zatwierdzonymi programami kształcenia. Szkolenie specjalistyczne podchorążych – kandydatów na oficerów. Kształcenie żołnierzy zawodowych na kursach specjalistycznych, doskonalenia zawodowego, kursach językowych. Kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu szeregowych. Szkolenie rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP Centrum powstało 1 października 2002 po rozformowaniu Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Centrum jest kształcenie i wychowanie elewów Podoficerskiej Szkoły Zawodowej – kandydatów na żołnierzy zawodowych, elewów Szkoły Młodszych Specjalistów – żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz podoficerów rezerwy, na potrzeby wojsk pancernych, zmechanizowanych, rozpoznania ogólnowojskowego, logistyki oraz Żandarmerii Wojskowej jak również przygotowanie specjalistyczne podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych dziedziczy tradycje jednostek szkolnictwa wojskowego broni pancernej, służb logistyki oraz Żandarmerii Wojskowej od początków II Rzeczypospolitej, w tym szczególnie stacjonujących w garnizonie poznańskim i na terenie Wielkopolski.  
20 II 2015
Płetwal Poznań
Fundator Akademii Instruktorów Nurkowania H2O, prężnie działające centrum nurkowe przeprowadzające kilkaset rekreacyjnych programów szkoleniowych rocznie. Pasjonaci działający na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i Wielkopolski. Afiliowane centrum amerykańskiej federacji nurkowej PADI o statusie pięciogwiazgowym. Link: www.pletwal.eu
20 II 2015
Akademia Instruktorów Nurkowania H2O
Akademia Instruktorów Nurkowania H2O została powołana do życia jako córka Centrum Nurkowego Płetwal, której zadaniem jest szkolenie profesjonalnych członków PADI, od Divemasterów po Course Directorów kończąc. Chcesz całkowicie odmienić swoje życie? Chcesz zdobyć nowy zawód? Zrób świat swoim biurem! Ty tu rządzisz! Zostań nurkowym profesjonalistą! Sprawdź nas!!! www.pro-h2o.pl [youtube DgpNUyD4mss]
20 II 2015
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
31. Baza Lotnictwa Taktycznego jest jednostką lotniczą przeznaczoną do realizacji zadań bojowych w ramach narodowego systemu obrony oraz sił zdolnych do przerzutu wysokiej gotowości NATO. Eskadry Lotnicze realizują zadania zwalczania celów powietrznych, niszczenia obiektów naziemnych i nawodnych oraz wykonywania zadań lotniczych szczebla operacyjno - taktycznego. ZADANIA Utrzymanie lotniska w gotowości operacyjnej 24/7 Organizacja i utrzymanie systemu dowodzenia Bazy Taktyczne szkolenie lotnicze podległych eskadr Podstawowe szkolenie lotnicze na samolocie F-16 Pełnienie funkcji państwa gospodarza /HNS/ Zabezpieczenie logistyczne jednostek będących na ewidencji przydziałów gospodarczych Prowadzenie remontów i obsług okresowych sprzętu lotniczego i zabezpieczenia naziemnego