Dlaczego warto

Dzięki porozumieniu Stowarzyszenia Nurkowego Płetwal z Centrum Nurkowym Płetwal Poznań, członek SNP ma wiele korzyści. Porozumienie wprowadza preferencje dla aktywnych członków SNP, legitymujących się stosowną legitymacją klubową, której wzór będzie w posiadaniu pracowników Centrum Nurkowego Płetwal.

Porozumienie wprowadza następujące preferencje:

  1. Rabat 50% od cen według bieżącego cennik Centrum Nurkowego Płetwal na ładowanie wysokociśnieniowych mieszaninami: powietrze i nitrox
  2. Wprowadzenie specjalnego progu cenowego na programy szkoleniowe prowadzone przez Centrum Nurkowe Płetwal. Próg cenowy będzie widoczny na stronach cennik Centrum Nurkowego Płetwal. Próg będzie nosił nazwę SNP, a wysokość rabaty będzie oscylować w przedziale 10-20% od cen z progu Standard
  3. Rabat 25% od cen z cennika wypożyczalni sprzętu nurkowego Centrum Nurkowego Płetwal, niezależnie od okresu czasu, na który członek SNP będzie wypożyczał sprzęt
  4. Rabat 15% na usługi serwisu sprzętu nurkowego z zakresu kosztu pracy mechanika sprzętowego tzw. „robocizny”. Koszty zakupu niezbędnych części będą objęte stosownym rabatem w ramach punktu nr 5 niniejszego porozumienia
  5. Rabat w przedziale 5-15% na zakup sprzętu oraz części serwisowych dla aktywnych członków SNP. Poziom rabatu jest płynny za względu na bardzo zmienne warunki współpracy pomiędzy Centrum Nurkowym Płetwal a dystrybutorami poszczególnych marek i hurtowniami poszczególnych produktów
  6. W ramach kosztów licencji Pierwszej Pomocy wydanej przez Centrum Nurkowe Płetwal, a który koszt jest po stronie członka SNP, Centrum Nurkowe Płetwal przeprowadzi jedno grupowe szkolenie dla wszystkich aktywnych członków SNP z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w skład której wchodzi: CPR, FA, CFC, AED