O SNP

Jako Stowarzyszenie Nurkowe Płetwal jesteśmy organizacją non-profit działającą na terenie całej Polski z siedzibą w Poznaniu. W swej działalności używamy skrótów SN Płetwal lub SNP. Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej i z tego powodu posiadamy osobowość prawną. Działamy zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o rachunkowości, własnym statutem i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak stowarzyszenie możemy członkiem ogólnokrajowych stowarzyszeń kultury fizycznej i związków turystyczno-krajoznawczych, używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.