Zasady przyjęcia

Statut Stowarzyszenia

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji, zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Posiedzenie zarządu styczeń 2018 rok

Decyzja Zarządu dot. składek członkowskich, tj. składka roczna aktywnego członka SNP została wyznaczona na kwotę 120,00zł / rok;